Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Wat maakt jullie tot een speciaal gezin?

Wat voor gevolgen heeft de diagnose op jouw gezin?

Hoe reageren de andere kinderen op de diagnose?

Heb je het gevoel dat je jouw andere kind(eren) te weinig aandacht geeft?