Ouder en Brus support

Dé plek waar vraagouders/brussen en supportouders/brussen elkaar vinden!

Ouder en Brus support biedt emotionele en informatieve ondersteuning aan ouders, brussen en familieleden van zorgkinderen en heeft als doel de kwaliteit van leven van deze ouders, brussen en gezinnen te verbeteren.

(Sch)ouders vormt de thuisbasis van een landelijk laagdrempelig netwerk waarbinnen Vraagouders/brussen gekoppeld worden aan ervaringsdeskundige en opgeleide Oudersupporters/Brussupporters. Oudersupporters/Brussupporters zijn door ons opgeleide ouders en brussen. Ze staan Vraagouders/-brussen bij gedurende (een deel van) het verwerkingsproces en de groei in de rol als ouder, brus en mantelzorger. Vragen kunnen gaan over het verwerkingsproces, het leren omgaan met met de situatie, het zorglandschap, de emotionele belasting en alles wat hiermee samenhangt.

De Oudersupporters/Brussupporters worden door ervaren trainers opgeleid en één-op-één gekoppeld aan de Vraagouders/brussen. De koppeling wordt gemaakt op basis van de inhoud en achtergrond van de hulpvraag of de omstandigheden/fase waarin de Vraagouder/brus zich bevindt. De koppeling wordt dus niet gemaakt op basis van de aandoening. De thematiek die binnen de hulpvragen aan de orde komt is aandoeningoverstijgend.

Uit de praktijk blijkt dat ondersteuning zoeken, vragen en vinden goed is. Goed om je hart te luchten, om weer jezelf te kunnen zijn, om te leren over jezelf en je omgeving, om jezelf innerlijk verder te ontwikkelen en te versterken. Kortom, hiermee wordt de eigen daadkracht vergroot. Uiteindelijk vergroot deze ondersteuning het welzijn van het gehele gezin.

Ouder en Brus support is complementair aan reguliere zorgverlening en andere hulpverlenende instanties. 

Vraagouder & Vraagbrus

Ondersteuning zoeken, vragen stellen en je zorg delen is goed. Heb je een vraag of zoek je ondersteuning? Een Oudersupporter of Brussupporter helpt je graag. Lees meer over wat een supporter voor je kan betekenen. Of meld je aan en kom in contact met een supporter.

Oudersupporter & Brussupporter

De supporter helpt andere ouders en brussen. Vraagouders en vraagbrussen. Oudersupporters/Brussupporters zijn door ons opgeleide ouders en brussen.  Lees hier over onze supporter-training, De eerste training is op 12 september jl. afgerond. In 2022 starten we met een nieuwe groep.

Wil je je ervaring inzetten voor andere ouders/brussen en wil je door ervaren trainers gratis worden opgeleid tot supporter? Meld je dan direct aan.