Artsen en therapeuten

Vragen en antwoorden

Revalidatiearts

Een revalidatiearts behandelt de gevolgen van ziektes, ongelukken of aangeboren afwijkingen. De arts zorgt ervoor dat de leefomstandigheden zo goed mogelijk worden voor je kind, en dat je kind zoveel mogelijk mee kan doen aan alles.

Bij een revalidatiearts kun je terecht met heel veel verschillende vragen. Ook kan de revalidatiearts je kind doorverwijzen naar een therapeut zoals een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.

Samen met een fysiotherapeut en een orthopedisch schoenmaker kijkt de revalidatiearts ook of je kind aangepaste schoenen/spalken/zolen nodig heeft.

Mocht je je afvragen of je kind een revalidatiearts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Revalidatiearts

Kinderarts

Een kinderarts is een dokter die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. Vaak gaat het hier over algemene dingen zoals groeien, eten, drinken, enz.

Een kinderarts kan je doorverwijzen naar een andere specialist, bijvoorbeeld een dietist, klinisch geneticus of oogarts.

Mocht je je afvragen of je kind een kinderarts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Kinderarts

Neuroloog/neurochirurg

Een neuroloog is een dokter speciaal voor aandoeningen aan de hersenen, zenuwen, ruggenmerg en spieren. Hieronder vallen bijvoorbeeld hersenafwijkingen, epilepsie en spierziekten.

Een neurochirurg is een dokter die dit kan opereren als dat nodig is.

Mocht je je afvragen of je kind een neuroloog of neurochirurg nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Neuroloog/neurochirurg

Kinderarts metabole ziekten

Een kinderarts voor metabole ziekten is een dokter die kinderen behandelt met stofwisselingsziekten.

Mocht je je afvragen of je kind een kinderarts metabole ziekten nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Kinderarts metabole ziekten

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus is een dokter die kan onderzoeken of een aandoening misschien erfelijk is. Dus of je kind misschien ziek is omdat hij genen/DNA van zijn ouders heeft gekregen. Klinisch genetisch onderzoek kan ook helpen met voorspellen of je volgende kind dezelfde aandoening kan krijgen.

Mocht je je afvragen of je kind een klinisch geneticus nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Klinisch geneticus

Behandelend arts

De behandelend arts is de dokter die jouw kind behandelt. Dat is bijvoorbeeld een revalidatiearts, of een klinisch geneticus of een kinderarts of een andere specialist. Je kind kan meerdere behandelend artsen tegelijk hebben.

Niet elk kind heeft dezelfde beperking en dezelfde soort arts daarvoor. Daarom hebben we het soms over de behandelend arts.

Behandelend arts

Specialist

Een specialist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in een bepaald gebied van de geneeskunde. Dat kan een kinderarts zijn, of een klinisch geneticus. Maar ook een oogarts, longarts, cardioloog (voor het hart) of een psychiater. Hier kan je nog meer specialismen vinden.

Mocht je je afvragen of je kind een specialist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Specialist

Orthopeed

Een orthopeed is een arts die afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat behandelt. Dit zijn de spieren en botten in je lichaam. Dit kunnen operaties zijn of speciale instrumenten om het lichaam te corrigeren als de stand niet goed is.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopeed nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopeed

Fysiotherapeut/kinesist

Een fysiotherapeut behandelt klachten aan spieren, banden gewrichten en zenuwen. Dit heet ook wel je bewegingsapparaat. Een fysiotherapeut doet vooral oefeningen met je kind. Wat voor oefeningen dat zijn, is afhankelijk van wat je kind kan en wil.

Mocht je je afvragen of je kind een fysiotherapeut/kinesist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Fysiotherapeut/kinesist

Ergotherapeut

Een ergotherapeut helpt je kind om dagelijkse handelingen te kunnen doen. Dat kan door oefeningen te doen, of door het vinden/maken van aanpassingen zodat iets op een aangepaste manier kan.

Mocht je je afvragen of je kind een ergotherapeut nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Ergotherapeut

Logopedist

Een logopedist behandelt klachten rondom de mond. Het gaat dan om bijvoorbeeld praten, communicatie, leesproblemen of eten. Dat kan door oefeningen te doen, of door het vinden/maken van aanpassingen zodat iets op een aangepaste manier kan.

Mocht je je afvragen of je kind een logopedist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Logopedist

Orthopedagoog

Een orthopedagoog heeft zich gespecialiseerd in het leren en opvoeden van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking. Hij kan je begeleiden als het leren of opvoeden anders loopt dan normaal.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedagoog nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopedagoog

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker ondersteunt je bij het oplossen van problemen en omgaan met problemen in het dagelijks leven. Dit is dus heel breed. Met heel veel vragen kun je terecht bij een maatschappelijk werker.

Mocht je een maatschappelijk werker nodig hebben dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Maatschappelijk werker

Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Een praktijkondersteuner huisarts (POH) ondersteunt de huisarts in de huisartsenpraktijk. De hulp die een POH biedt, is heel breed.

Mocht je je afvragen of je kind/jijzelf een POH nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met de huisarts.

Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Rouwbegeleider

Een rouwbegeleider kan helpen bij het rouwproces. Hij kan je leren omgaan met emoties die bij het gevoel van verlies horen.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een rouwbegeleider nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Rouwbegeleider

(Kinder)Psycholoog

Een (kinder)psycholoog helpt bij problemen met denken (gedachten), voelen (gevoelens) en doen (gedrag).

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een (kinderhulpmiddelen)psycholoog nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

(Kinder)Psycholoog

Huisarts

Een huisarts is bij gezondheidsproblemen (in de ruimste zin) je eerste aanspreekpunt. Huisartsenpraktijken zijn in het algemeen dicht bij je huis te vinden.

Wanneer je een probleem hebt, kun je naar de huisarts. Deze helpt je dan of kan je doorverwijzen naar een arts die meer gespecialiseerd is in jouw probleem. Hierdoor is de huisarts de spin in het web van de artsen die betrokken zijn bij je kind. Hoewel huisartsen meestal niet de specialistische kennis hebben, kunnen ze vaak wel helpen bij praktische problemen.

Huisarts

Verpleegkundige/Verzorgende

Een verpleegkundige is opgeleid voor het verzorgen van iemand. Van wassen en aankleden tot het inbrengen van bijvoorbeeld een katheter en het geven van medicijnen.

Mocht je je afvragen of je kind een verpleegkundige (aan huis) nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met de arts waar je kind al in behandeling is.

Verpleegkundige/Verzorgende

Orthopedisch Schoenmaker

Een orthopedisch schoenmaker kan aangepaste schoenen maken. Dit kunnen aanpassingen zijn aan confectieschoenen, of volledig aangepaste schoenen.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedisch schoenmaker nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is (vaak een revalidatiearts)
 • de huisarts

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopedisch Schoenmaker

Orthopedisch instrumentmaker / Revalidatietechnicus

Een orthopedisch instrumentenmaker maakt instrumenten om het lichaam te ondersteunen, of om lichaamsfuncties te vervangen. Denk hierbij aan spalken, ortheses, protheses, rolstoelen, ligvoorzieningen enzovoorts.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedisch instrumentmaker/revalidatietechnicus nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is (vaak een revalidatiearts)
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopedisch instrumentmaker / Revalidatietechnicus

Physician assistant / Verpleegkundig specialist / Artsondersteuner

Om artsen te helpen bij hun werk en om bepaalde functies over te nemen zijn er diverse disciplines. Deze disciplines doen vaak een intake als voorbereiding op het bezoek aan de arts, of zorgen voor begeleiding bij het behandeltraject. Op veel plaatsen is dit verschillend geregeld.

Physician assistant / Verpleegkundig specialist / Artsondersteuner

Geestelijk verzorgende

Een geestelijk verzorgende kan je helpen bij vragen over het leven zelf en bij spirituele vragen.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een geestelijk verzorgende nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Geestelijk verzorgende

Chirurg

Een chirurg is een arts die operaties uitvoert.

Chirurg

Apotheker

Een apotheker beheert de apotheek en kijkt wanneer je kind een nieuw medicijn voorgeschreven krijgt of dit wel samen kan met de andere medicijnen. Ook kan een apotheker advies geven over het toedienen en gebruik van medicijnen.

Een apotheker kan je vinden in de apotheek. Vaak krijg je eerst een apothekersassistent te spreken, aan deze kun je vragen of je de apotheek zelf kunt spreken.

Apotheker

Diëtist

Een diëtist houdt zich bezig met voeding. Wat is de juiste hoeveelheid voeding? Wat is de juiste manier van eten? Is er bijvoeding nodig? Dat zijn vragen waarmee je naar de diëtist kan.

Mocht je je afvragen of je kind een dietist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Diëtist

AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten)

Een AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten) is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Mocht je je afvragen of je kind een AVG-arts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten)

AIOS (arts in opleiding)

Een AIOS is iemand die de basisopleiding tot arts heeft afgerond en nu wordt opgeleid tot specialist in een bepaald gebied. Een AIOS praat zelfstandig met patienten maar kan altijd een specialist om hulp vragen.

AIOS (arts in opleiding)

Co-assistent

Een co-assistent is een student in opleiding tot basisarts. In veel ziekenhuizen zijn co-assistenten aanwezig. Vaak doen deze een eerste gesprek en een deel van het lichamelijk onderzoek. Dit bespreken ze dan na met een arts. Wanneer je niet eerst door een co-assistent onderzocht wilt worden kun je dit aangeven.

Co-assistent

Jeugdarts

De jeugdarts is de arts die werkt op het consultatiebureau.

In Nederland wordt elk kind de eerste vier jaar van zijn leven meerdere keren uitgenodigd om langs te komen bij het consultatiebureau. De jeugdarts bekijkt de ontwikkeling van je kind en ondersteunt daarin. Wanneer de ontwikkeling van je kind afwijkt, kan de jeugdarts doorverwijzen naar een specialist die meer weet over een bepaalde afwijking. Wanneer je kind vier jaar is en naar school gaat, zal een schoolarts dit overnemen.

Jeugdarts

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.