Soorten zorgverleners en ondersteuning

Zorgverleners en ondersteuning

Revalidatiearts

Een revalidatiearts behandelt de gevolgen van ziektes, ongelukken of aangeboren afwijkingen. De arts zorgt ervoor dat de leefomstandigheden zo goed mogelijk worden voor je kind, en dat je kind zoveel mogelijk mee kan doen aan alles.

Een revalidatiearts werkt in een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum. De revalidatiearts houdt eerst een intake gesprek. Dit kan ook een revalidatiearts-in-opleiding of een physician assistant zijn. Er wordt gevraagd naar de ontwikkeling, medische bijzonderheden en uiteraard je vragen en zorgen. Het kind wordt ook geobserveerd in zijn bewegen, niveau van functioneren en onderzocht wat betreft de beweeglijkheid van de gewrichten en spierfuncties. De revalidatiearts kijkt naar de invloed van lichamelijke aandoeningen op de ontwikkeling. Hij/zij kan gebruik maken van aanvullende onderzoeken zoals een gangbeeldanalyse om het lopen nader in kaart te brengen. De revalidatiearts stelt of er wel of niet een behandeling of nadere observatie nodig is. De revalidatiearts heeft dan als medisch specialist de leiding over het behandelteam en de coördinatie over de behandelactiviteiten.

Afhankelijk van de bevindingen van de revalidatiearts worden verschillende andere behandelaars ingeschakeld. Het behandelteam stelt, in overleg met jou en je kind, het behandelplan samen. Regelmatig onderzoekt de revalidatiearts je kind om de mogelijkheden en beperkingen van je kind te beoordelen en spreekt hij of zij met jou over het verloop van de behandeling. Vaak verricht een arts-assistent in opleiding voor revalidatiearts een deel van de werkzaamheden. De revalidatiearts houdt samen met de orthopedisch instrumentmaker en schoenmaker het technisch en schoentechnisch spreekuur.

Mocht je je afvragen of je kind een revalidatiearts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen. De kosten voor de revalidatiearts worden vergoed door je zorgverzekering.

Revalidatiearts

Kinderarts

Een kinderarts is een dokter die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. Vaak gaat het hier over algemene dingen zoals groeien, eten, drinken, enz.

Een kinderarts kan je doorverwijzen naar een andere specialist, bijvoorbeeld een dietist, klinisch geneticus of oogarts.

Mocht je je afvragen of je kind een kinderarts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Kinderarts

Neuroloog/neurochirurg

Een neuroloog is een dokter speciaal voor aandoeningen aan de hersenen, zenuwen, ruggenmerg en spieren. Hieronder vallen bijvoorbeeld hersenafwijkingen, epilepsie en spierziekten.

Een neurochirurg is een dokter die dit kan opereren als dat nodig is.

Mocht je je afvragen of je kind een neuroloog of neurochirurg nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Neuroloog/neurochirurg

Kinderarts metabole ziekten

Een kinderarts voor metabole ziekten is een dokter die kinderen behandelt met stofwisselingsziekten.

Mocht je je afvragen of je kind een kinderarts metabole ziekten nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Kinderarts metabole ziekten

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus is een dokter die kan onderzoeken of een aandoening misschien erfelijk is. Dus of je kind misschien ziek is omdat hij genen/DNA van zijn ouders heeft gekregen. Klinisch genetisch onderzoek kan ook helpen met voorspellen of je volgende kind dezelfde aandoening kan krijgen.

Mocht je je afvragen of je kind een klinisch geneticus nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Klinisch geneticus

Behandelend arts

De behandelend arts is de dokter die jouw kind behandelt. Dat is bijvoorbeeld een revalidatiearts, of een klinisch geneticus of een kinderarts of een andere specialist. Je kind kan meerdere behandelend artsen tegelijk hebben.

Niet elk kind heeft dezelfde beperking en dezelfde soort arts daarvoor. Daarom hebben we het soms over de behandelend arts.

Behandelend arts

Specialist

Een specialist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in een bepaald gebied van de geneeskunde. Dat kan een kinderarts zijn, of een klinisch geneticus. Maar ook een oogarts, longarts, cardioloog (voor het hart) of een psychiater. Hier kan je nog meer specialismen vinden.

Mocht je je afvragen of je kind een specialist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Specialist

Orthopeed

Een orthopeed is een arts die afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat behandelt. Dit zijn de spieren en botten in je lichaam. Dit kunnen operaties zijn of speciale instrumenten om het lichaam te corrigeren als de stand niet goed is.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopeed nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopeed

Fysiotherapeut/kinesist

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De fysiotherapeut richt zich vooral op de ontwikkeling van de zogenaamde ‘grove’ motoriek van je kind, zoals het omrollen, zitten, staan, lopen, springen, gooien enfietsen. Hij of zij onderzoekt hoe ver je kind is in de ontwikkeling van deze grove motoriek en stimuleert je kind om zijn of haar bewegingsmogelijkheden te vergroten.

Mocht je je afvragen of je kind een fysiotherapeut/kinesist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor fysiotherapie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.

Vaak word je echter wel naar de kinderfysiotherapeut doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de kinderfysio. Naast deze overdracht is het handig om een lijstje mee te nemen naar de eerste afspraak wat jou als ouder opvalt op het gebied van beweging.

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.

Fysiotherapeut/kinesist

Ergotherapeut

Een ergotherapeut helpt je kind om dagelijkse handelingen te kunnen doen. Dat kan door oefeningen te doen, of door het vinden/maken van aanpassingen zodat iets op een aangepaste manier kan.

Het doel van de ergotherapeut is om je kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren passend bij de leeftijd en richt zich erop je kind te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van spel, persoonlijke verzorging en leren. Voorbeelden hiervan zijn: aankleden, douchen, schrijven, knippen en spelen en verplaatsen buitenshuis.

De ergotherapeut begeleidt je kind in het (opnieuw) aanleren van handelingen, eventueel op een andere manier. Daarbij worden de voorwaarden om tot handelen te komen specifiek meegenomen, zoals handfunctie, oog-handcoördinatie of zithouding. Soms is het nodig om hiervoor hulpmiddelen of aanpassingen te (leren) gebruiken. De ergotherapeut adviseert bij de keuze van (rol)stoelen, woningaanpassingen en andere voorzieningen.

Mocht je je afvragen of je kind een ergotherapeut nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor ergotherapie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken. Vaak word je echter wel naar de ergotherapeut doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de ergotherapeut.

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.

Ergotherapeut

Logopedist

De logopedist richt zich tijdens de behandeling op de verbetering van de communicatie in het algemeen (je zelf duidelijk maken en de ander begrijpen). Adem-, stem-, spraak/taal- en slikstoornissen in het bijzonder zijn redenen om een logopedist bij de revalidatie in te schakelen. De aandacht is hierbij niet uitsluitend gericht op mondelinge communicatie. Als het praten (nog) niet lukt, maar je kind wel degelijk wat wil ‘zeggen’, zoekt de logopedist samen met jou en je kind naar mogelijkheden om toch te communiceren. Wanneer eten en drinken (slikken en kauwen) niet adequaat verloopt of niet mogelijk is, onderzoekt de logopedist welke problemen er in het mondgebied zijn en informeert en adviseert je hierover.

Mocht je je afvragen of je kind een logopedist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor logopedie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.Vaak word je echter wel naar de logopedist doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de logopedist.

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.

Logopedist

Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met leer- en opvoedingsproblemen of gedragsproblemen van kinderen. Een orthopedagoog heeft zich gespecialiseerd in het leren en opvoeden van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking. Hij of zij kan je begeleiden als het leren of opvoeden anders loopt dan normaal. De orthopedagoog kijkt daarnaast ook naar de context/de omgeving waarin het kind zich ontwikkelt.

Met behulp van onder andere observatie en testen probeert hij of zij te beoordelen welke aandacht er nodig is voor de pedagogische aspecten en voor de ontwikkelingsstimulatie van je kind. Ook kan door middel van testen worden bekeken hoe het staat met functies als de concentratie, het geheugen en het ruimtelijk inzicht. Bij problemen op deze gebieden wordt bekeken op welke manier hiervoor therapie kan worden gegeven en hoe je kunt worden begeleid om met de problemen van je kind om te gaan.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedagoog nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

Voor een orthopedagoog heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken. De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door
je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.

Orthopedagoog

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker, ook wel sociaal werker genoemd, geeft praktische informatie en kan samen met jou zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen. Ook kunnen vragen aan de orde komen over de plaats van je kind in het gezin, de familie en de buurt, evenals vragen over de zorg voor eventuele andere kinderen en over je verwachting van de toekomst. Je kunt met de maatschappelijk werker ook praten over wat de beperking van je kind en de gevolgen daarvan voor jou en je gezin betekenen. Ook kan zij je informatie geven over wet- en regelgeving en verschillende instanties.

Het wijkteam kan je doorverwijzen naar een maatschappelijk werker. Aan sommige gespecialiseerde ziekenhuizen is een maatschappelijk werker verbonden, de specialist kan je dan doorverwijzen. De kosten voor een maatschappelijk werker worden betaald vanuit de Jeugdwet of WMO.

Maatschappelijk werker

Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Een praktijkondersteuner huisarts (POH) ondersteunt de huisarts in de huisartsenpraktijk. De hulp die een POH biedt, is heel breed.

Mocht je je afvragen of je kind/jijzelf een POH nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met de huisarts.

Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Rouwbegeleider

Een rouwbegeleider kan helpen bij het rouwproces. Hij kan je leren omgaan met emoties die bij het gevoel van verlies horen.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een rouwbegeleider nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Rouwbegeleider

(Kinder)Psycholoog

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. De psycholoog richt de aandacht op het cognitieve en sociaal emotionele functioneren van je kind. Met behulp van onder andere observatie en testen probeert hij of zij te beoordelen welke aandacht er nodig is voor de pedagogische aspecten en voor de ontwikkelingsstimulatie van je kind. Ook kan door middel van testen worden bekeken hoe het staat met functies als de concentratie, het geheugen en het ruimtelijk inzicht. Bij problemen op deze gebieden wordt bekeken op welke manier hiervoor therapie kan worden gegeven en hoe je kunt worden begeleid om met de problemen van je kind om te gaan. Ook wordt bekeken hoe je kind en zijn omgeving omgaan met de handicap. Daartoe heeft de psycholoog begeleidende en ondersteunende contacten met je kind en met jou als ouders/verzorgers, wat betreft je opvoedingstaak.

De kinderpsycholoog heeft zich bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om hen heen. Met ‘systeem’ worden de ouders en eventuele broertjes/zusjes bedoeld, maar ook andere mensen die in nauw contact staan met het kind of de jongere. Het fysieke, het sociale, het emotioneel-relationele en het cognitieve domein staan niet los van elkaar. Zo kunnen leerproblemen het gevolg zijn van spanningen in het gezin en hebben fysieke problemen (zoals slechthorendheid) dikwijls sociale en emotionele gevolgen. Daarom houdt de kinder- en jeugdpsycholoog bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan voor het ene domein rekening met eventuele problemen in een ander domein.

Een kinderpsycholoog heeft praktisch nooit met het kind alleen te maken. Bijna altijd zijn het anderen (ouders, leerkrachten) die een zorgpunt signaleren. Deze personen spelen in het leven van het kind bovendien een invloedrijke rol. Een kinder- en jeugdpsycholoog moet daarom ook oog hebben voor degenen om het kind heen, en de rol die zij spelen in de ontwikkeling van het kind.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een (kinderhulpmiddelen)psycholoog nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen. De kosten voor een psycholoog vallen onder de basisverzekering van je zorgverzekering.

(Kinder)Psycholoog

Huisarts

Een huisarts is bij gezondheidsproblemen (in de ruimste zin) je eerste aanspreekpunt. Huisartsenpraktijken zijn in het algemeen dicht bij je huis te vinden.

Wanneer je een probleem hebt, kun je naar de huisarts. Deze helpt je dan of kan je doorverwijzen naar een arts die meer gespecialiseerd is in jouw probleem. Hierdoor is de huisarts de spin in het web van de artsen die betrokken zijn bij je kind. Hoewel huisartsen meestal niet de specialistische kennis hebben, kunnen ze vaak wel helpen bij praktische problemen.

Huisarts

Verpleegkundige/Verzorgende

Een verpleegkundige is opgeleid voor het verzorgen van iemand. Van wassen en aankleden tot het inbrengen van bijvoorbeeld een katheter en het geven van medicijnen.

Mocht je je afvragen of je kind een verpleegkundige (aan huis) nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met de arts waar je kind al in behandeling is.

Verpleegkundige/Verzorgende

Orthopedisch Schoenmaker

Een orthopedisch schoenmaker kan aangepaste schoenen maken. Dit kunnen aanpassingen zijn aan confectieschoenen, of volledig aangepaste schoenen.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedisch schoenmaker nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is (vaak een revalidatiearts)
 • de huisarts

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopedisch Schoenmaker

Orthopedisch instrumentmaker / Revalidatietechnicus

Een orthopedisch instrumentenmaker maakt instrumenten om het lichaam te ondersteunen, of om lichaamsfuncties te vervangen. Denk hierbij aan spalken, ortheses, protheses, rolstoelen, ligvoorzieningen enzovoorts.

Mocht je je afvragen of je kind een orthopedisch instrumentmaker/revalidatietechnicus nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is (vaak een revalidatiearts)
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Orthopedisch instrumentmaker / Revalidatietechnicus

Physician assistant / Verpleegkundig specialist / Artsondersteuner

Om artsen te helpen bij hun werk en om bepaalde functies over te nemen zijn er diverse disciplines. Deze disciplines doen vaak een intake als voorbereiding op het bezoek aan de arts, of zorgen voor begeleiding bij het behandeltraject. Op veel plaatsen is dit verschillend geregeld.

Physician assistant / Verpleegkundig specialist / Artsondersteuner

Geestelijk verzorgende

Een geestelijk verzorgende kan je helpen bij vragen over het leven zelf en bij spirituele vragen.

Mocht je je afvragen of je kind of jijzelf een geestelijk verzorgende nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

Geestelijk verzorgende

Chirurg

Een chirurg is een arts die operaties uitvoert.

Chirurg

Apotheker

Een apotheker beheert de apotheek en kijkt wanneer je kind een nieuw medicijn voorgeschreven krijgt of dit wel samen kan met de andere medicijnen. Ook kan een apotheker advies geven over het toedienen en gebruik van medicijnen.

Een apotheker kan je vinden in de apotheek. Vaak krijg je eerst een apothekersassistent te spreken, aan deze kun je vragen of je de apotheek zelf kunt spreken.

Apotheker

Diëtist

Een diëtist geeft advies over voeding, bijvoorbeeld in relatie tot groei, metabole stoornissen en andere ziekten. Zo kun je vragen stellen over de juiste voeding, maar ook over bijvoorbeeld wat te eten bij een voedselallergie of specifieke aandoeningen. De kinderdiëtist heeft zich gespecialiseerd in alle vragen rondom zwangeren, zuigelingen, (jonge) kinderen en jongeren. Wat is de juiste hoeveelheid voeding? Wat is de juiste manier van eten? Is er bijvoeding nodig? Dat zijn vragen waarmee je naar de diëtist kan.

Mocht je je afvragen of je kind een dietist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau
 • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor een diëtist heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opnemen met een praktijk voor een afspraak. 

De kosten voor een consult worden beperkt vergoed vanuit de zorgverzekering. In de basisverzekering zijn een beperkt aantal uren opgenomen, soms vergoed je aanvullende verzekering een aantal extra consults. Wil je weten wat exact vergoed wordt? Neem dan contact op met je verzekeraar.

Diëtist

AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten)

Een AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten) is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Mocht je je afvragen of je kind een AVG-arts nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

 • een arts waar je kind al in behandeling is
 • de huisarts
 • de jeugdarts van het consultatiebureau

In principe kunnen alle artsen naar elkaar doorverwijzen.

AVG-arts (arts voor verstandelijk gehandicapten)

AIOS (arts in opleiding)

Een AIOS is iemand die de basisopleiding tot arts heeft afgerond en nu wordt opgeleid tot specialist in een bepaald gebied. Een AIOS praat zelfstandig met patienten maar kan altijd een specialist om hulp vragen.

AIOS (arts in opleiding)

Co-assistent

Een co-assistent is een student in opleiding tot basisarts. In veel ziekenhuizen zijn co-assistenten aanwezig. Vaak doen deze een eerste gesprek en een deel van het lichamelijk onderzoek. Dit bespreken ze dan na met een arts. Wanneer je niet eerst door een co-assistent onderzocht wilt worden kun je dit aangeven.

Co-assistent

Jeugdarts

De jeugdarts is de arts die werkt op het consultatiebureau.

In Nederland wordt elk kind de eerste vier jaar van zijn leven meerdere keren uitgenodigd om langs te komen bij het consultatiebureau. De jeugdarts bekijkt de ontwikkeling van je kind en ondersteunt daarin. Wanneer de ontwikkeling van je kind afwijkt, kan de jeugdarts doorverwijzen naar een specialist die meer weet over een bepaalde afwijking. Wanneer je kind vier jaar is en naar school gaat, zal een schoolarts dit overnemen.

Jeugdarts

Wijkteams/buurtteams

Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten ingesteld om zorg en maatschappelijke ondersteuning beter op elkaar af te stemmen en dichter in de wijk te brengen. De verschillen tussen de sociale wijkteams zijn groot. De lokale invulling door gemeente  en organisaties verschilt, daardoor kan de doelstelling en functie van het wijkteam ook variëren. Het idee is dat vanuit een integrale aanpak wordt gekeken wat er nodig is voor zorg en ondersteuning voor een bewoner in de wijk.  Daarnaast wordt ook altijd gekeken naar wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. Sociale wijkteams bestaan uit professionals met verschillende expertises en vanuit verschillende organisaties. Bijvoorbeeld wijkverpleegkundige, welzijnswerk, de wijkagent of consulenten van de sociale dienst. 


Je kunt als inwoner van de gemeente terecht bij zo'n wijkteam of buurtteam. Het is vaak een laagdrempelige manier van hulpverlening. Lees er hier meer over. 

Psychotherapeut

Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog.

Speltherapeut
Speltherapie is een vorm van psychotherapeutische behandeling, bedoeld voor kinderen met (sociaal-) emotionele problemen, die zich veelal uiten in gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden. Speltherapie is erop gericht je kind door middel van spel problemen te laten verwerken en succeservaringen te laten opdoen met betrekking tot effectiviteit, erkenning en zelfstandigheid. De belangrijkste doelen van de therapie zijn altijd dat je kind zich van binnen krachtiger gaat voelen, beter in zijn of haar vel komt te zitten, meer inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en dat de wisselwerking met zijn of haar omgeving weer in een positief daglicht komt te staan.

Muziektherapeut
De muziektherapeut maakt gebruik van de invloed van muziek om therapeutische doelen te bereiken, zoals de emotionele verwerking van de handicap, het versterken van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen, het vergroten van de sociale vaardigheden, het contact en de communicatie. Ook werkt de muziektherapeut aan het stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling en het ontwikkelen van expressie en creativiteit. Om de speelmogelijkheden te vergroten, kunnen de muziekinstrumenten worden aangepast aan de mogelijkheden van je kind. Daarnaast bieden de ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziekinstrumenten en computers geheel nieuwe perspectieven, ook als de motorische mogelijkheden van je kind minimaal zijn.

Voor de behandeling bij een psychotherapeut is een verwijzing nodig van huisarts of specialist. De kosten voor een pshychotherapeut worden betaald vanuit de Jeugdwet.

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog heeft sport en bewegen als doel. Hij of zij zorgt ervoor dat je kind tijdens de behandeling zicht krijgt op mogelijkheden en onmogelijkheden om te sporten. Dit met als doel dat je kind ook na ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum aan sport en/of bewegingsactiviteiten kan deelnemen. Niet alleen als vorm van zinvolle tijdsbesteding, maar ook als mogelijkheidom de fysieke conditie in stand te houden en te participeren binnen een sociaal netwerk.

Voor een bewegingsagoog heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.

De kosten voor een bewegingsagoog worden vanuit de zorgverzekering vergoed vanuit het aanvullend pakket alternatieve behandelwijze.
Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten of en hoeveel behandelingen vergoed worden.

Ambulante ondersteuning

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Bij kinderen met een beperking gaat de ontwikkeling niet altijd vanzelf. Extra stimulering is soms nodig. Kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking hebben bijzondere verzorging nodig. Dit vraagt veel van ouders. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een beperking of chronische ziekte? Of heb je zelf een (licht) verstandelijke beperking en vragen over de opvoeding? Dan vind je het misschien lastig om de opvoeding van jouw kinderen met het huishouden en je werk te combineren en kun je een beroep doen op ambulante ondersteuning vanuit het sociaal domein. Praktische gezinsondersteuning biedt ondersteuning bij de opvoeding en verzorging, zodat het jou niet teveel wordt.

Ambulante ondersteuning helpt om je kind een stabiele en veilige omgeving te bieden. En geeft je handvatten, zodat je om kunt gaan met het gedrag dat de beperking of de ziekte van je kind met zich meebrengt. Spelen er andere vragen in je gezin? Heb je bijvoorbeeld geen werk, schulden of weinig mensen om je heen die steun kunnen bieden? Dan werk je samen met de ondersteuner aan oplossingen. Je begeleider kan je bijvoorbeeld in contact brengen met een jobcoach, die jou kan begeleiden naar werk. Het doel is dat jij – met steun van de mensen om je heen – de opvoeding van je kind zelfstandig aankunt.

De huisarts of wijkcoach kan je helpen om te bepalen welke zorg jouw kind nodig heeft en deze samen met je regelen. De huisarts en wijkteams van het sociaal domein en specialisten binnen het ziekenhuis verwijzen je door naar de zorgorganisatie. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een indicatiebesluit nodig van het CIZ. Als er geen Wlz-indicatie is, kan de gemeente een beschikking vanuit de Jeugdwet geven.

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger werk uit handen nemen. Hij of zij kan je helpen bij het regelen van zaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Een mantelzorgmakelaar helpt bij taken die jou als mantelzorger veel tijd en energie kosten.

Hij of zij heeft een post-hbo opleiding gevolgd en kan bepaalde taken van je overnemen, zodat je als mantelzorger meer rust en meer overzicht krijgt. De regie blijft bij jou.
Samen met de mantelzorgmakelaar maak je een overzicht van wat er moet gebeuren en hoe je dit kunt regelen. Taken die een mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn bijvoorbeeld het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget (pgb), het invullen van formulieren, het afstemmen van werk en privé met je werkgever en het op orde krijgen van je administratie.

Sommige mantelzorgmakelaars werken bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Op de website van de landelijke vereniging voor mantelzorgers, kun je per gemeente zien welke organisaties voor mantelzorgondersteuning er zijn (zoek op mantelzorgmakelaar). Andere mantelzorgmakelaars werken rechtstreeks voor een gemeente. Vraag na bij het Wmo-loket of dat ook in jouw gemeente zo is. Daarnaast zijn er zelfstandige mantelzorgmakelaars. Op de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars, kun je per provincie zien welke mantelzorgmakelaars er zijn.

Medisch Pedagogisch Medewerker

Een medisch pedagogisch medewerker is er voor kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een belangrijke taak van de pedagogisch medewerkers is het zorgen voor spel en activiteiten. Zij kijken naar de mogelijkheden van kinderen en creëren een situatie waarbij ze uitgedaagd worden tot spel en activiteit. Ze zorgen dat een kind zich kan ontspannen en positieve ervaringen kan opdoen binnen zijn eigen mogelijkheden. Ouders kunnen tijdens de spelmomenten even tijd voor zichzelf nemen.

Medisch pedagogisch medewerkers kunnen jou als ouders ook ondersteunen. Je kunt ze advies vragen m.b.t. spelmogelijkheid, school, opvoedvragen. je kunt bij ze terecht voor speelgoed, maar ook voor een gesprek over het spelen van je kind in het ziekenhuis.

Tot slot hebben medisch pedagogisch medewerkers specifieke voorlichtingstaken, bijvoorbeeld bij het voorbereiden voor een operatie. Zij zorgen voor een voorbereiding die aansluit bij jullie kind.

Een pedagogisch medewerkster begeleidt je kind en jullie als ouders ook tijdens de behandeling. Zij bereidt voor, ondersteunt of leidt je kind af. Dit doet zijn in overleg met jullie als ouders. Ook ondersteunt ze jullie en geeft tips en adviezen.

Cliëntondersteuner

Krijg je voor zorg en ondersteuning te maken met de gemeente? Dan is de gemeente verplicht om gratis cliëntondersteuning te regelen voor jou. Een cliëntondersteuner is iemand die jou helpt met je contact met de gemeente. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met de gemeente of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor jou.

Iedereen heeft recht op een cliëntondersteuner. De gemeente moet het gemakkelijk voor je maken om een cliëntondersteuner te krijgen. Dat houdt in dat je dus geen ingewikkelde formulieren zou moeten invullen voordat je er een krijgt. Je kunt op de website van jouw gemeente kijken of de gemeente bellen en vragen naar een cliëntondersteuner.

Anders kijken naar Kinderen-therapeut

Een Anders kijken naar Kinderen therapeut is een paramedici die deze sensomotorische informatieverwerking opleiding erbij heeft gedaan. Deze therapeut kan goed zien of jouw kind problemen heeft met informatieverwerking en op welke aanpassingen er nodig zijn om dit beter te laten verlopen. Wanneer je kind bijvoorbeeld veel problemen in de klas heeft kan een Anders kijken naar Kinderen therapeut de leerkracht uitleggen wat er gedaan kan worden om het op school beter te laten verlopen. 

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een meerjarige masterstudie heeft gedaan in een specifiek deelgebied van de verpleegkunde. Hij of zij weet dus heel erg veel van dat specifieke onderwerp. 

 

Physician assistant

Een physician assistant (PA) is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een geneeskundig specialist. Een PA is zelfstandig bevoegd voor het stellen van medische diagnoses en zelfstandig behandelen van patiënten. Het is de rechterhand van de medisch specialist. 

Wat vind je ervan? Laat hier je reactie achter.