Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Ergotherapeut

Een ergotherapeut helpt je kind om dagelijkse handelingen te kunnen doen. Dat kan door oefeningen te doen, of door het vinden/maken van aanpassingen zodat iets op een aangepaste manier kan.

Het doel van de ergotherapeut is om je kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren passend bij de leeftijd en richt zich erop je kind te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van spel, persoonlijke verzorging en leren. Voorbeelden hiervan zijn: aankleden, douchen, schrijven, knippen en spelen en verplaatsen buitenshuis.

De ergotherapeut begeleidt je kind in het (opnieuw) aanleren van handelingen, eventueel op een andere manier. Daarbij worden de voorwaarden om tot handelen te komen specifiek meegenomen, zoals handfunctie, oog-handcoördinatie of zithouding. Soms is het nodig om hiervoor hulpmiddelen of aanpassingen te (leren) gebruiken. De ergotherapeut adviseert bij de keuze van (rol)stoelen, woningaanpassingen en andere voorzieningen.

Mocht je je afvragen of je kind een ergotherapeut nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

  • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor ergotherapie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken. Vaak word je echter wel naar de ergotherapeut doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de ergotherapeut.

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.