Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Fysiotherapeut/kinesist

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De fysiotherapeut richt zich vooral op de ontwikkeling van de zogenaamde ‘grove’ motoriek van je kind, zoals het omrollen, zitten, staan, lopen, springen, gooien enfietsen. Hij of zij onderzoekt hoe ver je kind is in de ontwikkeling van deze grove motoriek en stimuleert je kind om zijn of haar bewegingsmogelijkheden te vergroten.

Mocht je je afvragen of je kind een fysiotherapeut/kinesist nodig heeft dan kun je dit altijd bespreken met:

  • een arts waar je kind al in behandeling is

  • de huisarts

  • de jeugdarts van het consultatiebureau

  • zelf zoeken naar iemand in de buurt en daar contact mee opnemen. Soms is het voor een vergoeding door de zorgverzekering wel nodig dat je een doorverwijzing van een andere arts hebt.

Voor fysiotherapie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt zelf contact opemen met een praktijk om een afspraak voor je kind te maken.

Vaak word je echter wel naar de kinderfysiotherapeut doorverwezen. Bijvoorbeeld door de huisarts, consultatiebureau of behandelend arts. Zij zorgen dan ook voor een overdracht naar de kinderfysio. Naast deze overdracht is het handig om een lijstje mee te nemen naar de eerste afspraak wat jou als ouder opvalt op het gebied van beweging.

De behandeling wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekering. Kijk goed in je polis of neem contact op met je verzekeraar om te weten hoeveel behandelingen vergoed worden.