Schouders
Kind & Ziekenhuis
  • MENU
Anders dan 'normaal'
Passend onderwijs
Werk en dagbesteding

Medisch Pedagogisch Medewerker

Een medisch pedagogisch medewerker is er voor kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een belangrijke taak van de pedagogisch medewerkers is het zorgen voor spel en activiteiten. Zij kijken naar de mogelijkheden van kinderen en creëren een situatie waarbij ze uitgedaagd worden tot spel en activiteit. Ze zorgen dat een kind zich kan ontspannen en positieve ervaringen kan opdoen binnen zijn eigen mogelijkheden. Ouders kunnen tijdens de spelmomenten even tijd voor zichzelf nemen.

Medisch pedagogisch medewerkers kunnen jou als ouders ook ondersteunen. Je kunt ze advies vragen m.b.t. spelmogelijkheid, school, opvoedvragen. je kunt bij ze terecht voor speelgoed, maar ook voor een gesprek over het spelen van je kind in het ziekenhuis.

Tot slot hebben medisch pedagogisch medewerkers specifieke voorlichtingstaken, bijvoorbeeld bij het voorbereiden voor een operatie. Zij zorgen voor een voorbereiding die aansluit bij jullie kind.

Een pedagogisch medewerkster begeleidt je kind en jullie als ouders ook tijdens de behandeling. Zij bereidt voor, ondersteunt of leidt je kind af. Dit doet zijn in overleg met jullie als ouders. Ook ondersteunt ze jullie en geeft tips en adviezen.