Over ons

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een overkoepelende stichting die fungeert als platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis).

Veel vragen binnen deze gezinnen beperken zich niet tot aandoening-specifieke thematiek. Aandoening-overstijgende thema’s waar deze ouders mee worstelen - én oplossingen voor hebben gevonden - hebben veelal betrekking op de gezinssituatie, relaties, financiën, ontspanning en onderwijs. Binnen Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders profiteren van elkaars ervaring en kan worden gesignaleerd waar vanuit deze doelgroep behoefte aan is.

Bij Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders kunnen ouders van zorgkinderen, aandoening-overstijgend, onder meer terecht voor:

  • Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis
  • Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden
  • Onderlinge en wederzijdse ondersteuning
  • Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek


Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is opgebouwd uit drie, met elkaar in verbinding staande, pijlers.

Het project Emp/Ouder heeft aan de basis gestaan van diverse instrumenten die vindbaar zijn op dit platform. Gedurende drie jaar heeft dit samenwerkingsverband tussen negen patiëntenverenigingen geleid tot een tiental prachtige instrumenten die de rol van ouders van zorgkinderen versterkt. Het project Emp/Ouder is inmiddels afgerond maar alle instrumenten die in samenspraak met ouders van zorgkinderen zijn ontwikkeld blijven beschikbaar via (Sch)ouders. 

Wij zijn dankbaar voor de samenwerking met Emp/Ouder en de ondersteuning van deze 9 patiëntenverenigingen.