Tool: "Wat als ik het niet meer kan?"

Iedereen die intensief voor iemand met een beperking zorgt, staat er weleens bij stil. Wie zal mijn plaats innemen als ik het niet meer kan? Aan wie kan ik het overdragen? En hoe pak ik dat aan?

De tool ‘Wat als ik het niet meer kan?’ wijst je de weg naar informatie, organisaties, hulpmiddelen en websites die kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen.

De tool laat je ook meelezen met de verhalen van andere naasten. Naasten die zich net als jij afvragen wie hun rol zou kunnen overnemen en wie er voor hun kind of brus zal zijn.

Doordat we veel verwijzen naar andere websites kan het zijn dat de link waarop je klikt niet meer bestaat. Mocht je een foutmelding krijgen wanneer je op een link klikt laat het ons dan weten want dan passen we de link aan. Ook wanneer er volgens jou organisaties of informatie ontbreken horen we het graag. Je stuurt ons heel makkelijk een mailtje via deze link.

Onderwerpen

Ondersteuning & Advies

Over de tool

De tool is voor naasten van mensen met een beperking die zorg nodig hebben in de gehandicaptenzorg. Voor naasten die bezig zijn met de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’.

Ondersteuning & Advies

Wat als ik het niet meer kan

Als naaste kun je verschillende redenen hebben om stil te staan bij de vraag ‘Wat als ik het niet meer kan?’.

Ondersteuning & Advies

Bewustwording

Veel naasten zoals jij zorgen voor een familielid met een beperking. Dat kan gaan om een kind, een broer of zus, een partner of een ouder. 

Ondersteuning & Advies

Zorg en wonen

Goede zorg en ondersteuning en een passende plek om te wonen voor je familielid zijn heel belangrijk

Ondersteuning & Advies

Omgaan met emoties

Als naaste doe je er vaak alles aan om je familielid gelukkig te maken en mee te laten doen.

Ondersteuning & Advies

De mensen om je heen

Een eerste stap kan zijn om na te denken over de mensen om je heen. Een goed netwerk van familie en vrienden is belangrijk. 

Ondersteuning & Advies

Vastleggen

Instellingen gebruiken een zorgplan of ondersteuningsplan waarin allerlei informatie is vastgelegd over de zorg en ondersteuning die nodig is.